Wetten 2019

* 2019

S.B. nummer

Titel

S.B. 2019 no. 2

WET van 28 december 2018, houdende wijziging van de Wet Hazardspelen 1962 (G.B. 1962 no. 114)                                            

S.B. 2019 no. 6

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 20 december 2018 PB. no. 46/2018, houdende bekrachtiging van het Verdrag inzake Basisbetrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Russische Federatie.

 S.B. 2019 no. 16

WET van 23 januari 2019, houdende regels voor identificeren van burgers, vervaardigen, uitgeven en intrekken van id-kaarten. (Id-kaartenwet 2018).                                                     

S.B. 2019 no. 29

WET van 14 maart 2019, houdende goedkeuring van de "Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Russische Federatie inzake Vrijstelling van de Visumplicht voor Wederzijdse Bezoeken van hun Onderdanen".

S.B. 2019 no. 30

WET van 14 maart 2019, houdende Toetreding van de Republiek Suriname tot de "Kimberley Process Certificate Scheme" van de "World Diamond Council Association".

S.B. 2019 no. 36

WET van 14 maart 2019, houdende goedkeuring van de "Vriendschap en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Servië.

S.B. 2019 no. 54

WET van 23 mei 2019, houdende wijziging van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61).

S.B. 2019 no. 55

WET van 23 mei 2019, houdende nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij (S.B. 2010 no. 29)

S.B. 2019 no. 64

WET van 10 juni 2019, houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van het gezin in het kader van arbeid. (Wet Arbeidsbescherming Gezin)