back menu

Commissie vergadering Huishoudelijke Aangelegenheden DNA (1)

22-01-2016 | 12:00

Een bespreking met de commissie Huishoudelijke Aangelegenheden DNA.

 

Datum: vrijdag 22 januari 2016

Tijd: 12.00 uur

Onderwerp: Bespreking begroting DNA dienstjaar 2016

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)
2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Hr. C. Breeveld

4. Mw. D. Pokie

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Hr. drs. W. Waidoe

7. Hr. drs. C. Waterberg