back menu

OPENBARE VERGADERING O.01

25-01-2016 | 10:30

(Voortzetting agenda van donderdag 10 december 2015)

 

4)   Behandeling van de ontwerp-wetten tot vaststelling van:

a.   de eerste-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Justitie en Politie;

C.v.R.: de leden R. Cotino (Vz), K. Mathoera, S. Tsang, R. Brunswijk, K. Gangaram-Panday, S. Somohardjo en C. Breeveld.                

             

b.   de tweede-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

C.v.R.: de leden A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, S. Somohardjo en S. Afonsoewa.

 

c.   de derde-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016  betreffende het Ministerie van Regionale Ontwikkeling;

C.v.R.: de leden F. Finisie (Vz), M. Bee, A. Nading, D. Sharman, R. Zeeman, I. Karta-Bink en W. Asadang.

 

d.    de vierde-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Defensie;

C.v.R.: de leden A. Misiekaba (Vz), K. Mathoera, R. Ilahibaks, R. Brunswijk,                       J. Warsodikromo, S. Somohardjo en S. Afonsoewa.

 

e.    de vijfde-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016  betreffende het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

C.v.R.: de leden A. Misiekaba (Vz), C. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Tsang,     W. Waidoe  en R. Tarnadi.

 

f.    de zevende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Financiën;

C.v.R.: de leden R. Parmessar (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe en M. Abdoel.

 

g.    de achtste-Afdeling van de ontwerp begroting van  uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016  betreffende het Ministerie van Handel en Industrie;

C.v.R.: de leden R. Parmessar (Vz), D. Vorswijk, J. Warsodikromo, W. Waidoe, S. Tsang, S. Girjasing en R. Cotino.

 

h.     de negende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij;

C.v.R.: de leden M. Abdoel (Vz), J. Kalloe, H. Sandjon, W. Waidoe, W. Asadang,  M. Jogi en R. Tarnadi.

 

i.      de tiende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016  betreffende het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen;

C.v.R.: de leden R. Parmessar (Vz), G. Rusland, E. Linga, A. Gajadien,   G. Sapoen,

R. Brunswijk en C. Breeveld.    

   

j.      de elfde-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Arbeid;

C.v.R.: de leden P. Kensenhuis (Vz), S. Girjasing, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks,

D. Pokie en A. Paal.

 

k.       de twaalfde-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;

C.v.R.: de leden C. Breeveld, S. Girjasing, F. Finisie, D. Pokie, S. Samidin, P. Etnel en

W. Asadang.

 

l.        de dertiende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van  Onderwijs, Wetenschap en Cultuur;

C.v.R.: de leden R. Cotino (Vz), R. Nurmohamed, E. Linga, D. Pokie, R. Sapoen, P. Etnel en S. Samidin.

 

m.      de veertiende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Volksgezondheid;

C.v.R.: de leden J. Vreedzaam, D. Pokie, G. Snip, D. Jaggernath, S. Afonsoewa,

D. Sharman en C. Waterberg.

 

n.        de vijftiende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Openbare Werken;

C.v.R.: de leden M. Abdoel (Vz), R. Nurmohamed, G. Sapoen, M. Bee, R. Ramsahai, I. Karta-Bink en K. Gangaram-Panday.

 

o.        de zestiende- Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het  dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme; C.v.R.: de leden P. Kensenhuis (Vz), D. Sharman, F. Finisie, R. Brunswijk, R. Zeeman,

I. Karta-Bink en S. Tsang.

 

p.       de zeventiende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer;

C.v.R.: de leden R. Tarnadi (Vz), M. Jogi, G. Watamaleo, M. Bee, H. Sandjon,                     W. Waidoe en P. Kensenhuis.

 

q.       de achttiende-Afdeling van de ontwerp begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

C.v.R.: de leden G. Snip (Vz), K. Mathoera, R. Ramsahai, P. Etnel, R. Sapoen, W. Waidoe en A. Nading.

                       

5)     Rondvraag.

6)     Sluiting.