back menu

Commissievergadering Energiewetten

17-02-2016 | 12:00

De leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-wetten houdende:

a. instelling van de Energie Autoriteit Suriname (Wet Energie Autoriteit Suriname)

b. vaststelling van regels betreffende elektriciteitsvoorziening (Elektriciteitswet 2015)

 

Namens de Voorzitter van bovengenoemde Commissies nodig ik u hierbij uit voor een bespreking.

Datum: woensdag 17 februari 2016

Tijd: 12.00 uur

Plaats: DNA

 

Commisieleden:

1. Hr. drs. R. Parmessar (Vz)

2. Hr. dr. G. Rusland

3. Hr. E. Linga

4. Hr. drs. A. Gajadien

5. Hr. G. Sapoen

6. Hr. R. Brunswijk BBA

7. Hr. C. Breeveld