back menu

OPENBARE VERGADERING O.06

11-02-2016 | 09:30

01. Opening

02. Mededeling

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan DIN, KAMROON NESA en 49 anderen.

C.v. R.: de leden R. Parmessar (Vz), K. Mathoera, R. Ilahibaks, I. Bink, G. Watamaleo, D. Jaggernath en A. Paal

05. Behandeling van de ontwerp-wet houdende verlening van de Surinaamse Nationaliteit door naturalisatie aan SINGH, Basmattie en 45 anderen.

C.v.R: de leden R. Parmessar (Vz), K. Mathoera, R. Ilahibaks, I. Bink, G. Watamaleo, D. Jaggernath en A. Paal

06. Rondvraag

07. Sluiting