back menu

OPENBARE VERGADERING O.09

15-02-2016 | 11:30

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststellingen van regels betreffende elektriciteitsvoorziening (Elektriciteitswet 2015).

C.v.R.: de leden R.Parmessar (Vz), G. Rusland, E. Linga, A. Gajadien, G. Sapoen, R. Brunswijk en C. Breeveld.

05. Behandeling van de ontwerp-wet houdende instelling van de Eneregie Autoriteits Suriname (Wet  Energie Suriname).

C.v.R.: de leden R. Parmessar (Vz), G. Rusland, E. Linga, A. Gajadien, G. Sapoen, R. Brunswijk en C. Breeveld.

06. Rondvraag

07. Sluiting