back menu

Commissievergadering CvR Wet Bedrijven en Beroepen

13-01-2017 | 11:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake het uitoefenen van bedrijven en beroepen (Wet Bedrijven en Beroepen) met enkele deskundigen van het ministerie van Handel en Industrie.

 

Datum: vrijdag 13 januari 2017

Tijd: 11.00 uur

Onderwerp: Update 1ste hoorzitting m.b.t. de ontwerp-wet Bedrijven en Beroepen

Plaats: DNA

 

Commissieleden:                                   Vaste toehoorders:

1. Hr. ir. S. Tsang (Vz)                           1. Hr. drs. M. Abdoel

2. Mw. D. Vorswijk BSc                          2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Mw. J. Warsodikromo

4. Hr. drs. W. Waidoe

5. Hr. R. R. Hopkinson

6. Hr. dr. R. Nurmohamed

7. Mw. J. Vreedzaam