back menu

Commissievergadering Wet Beschermd Kustgebied

16-01-2017 | 11:00

Bij deze bespreking zijn tevens uitgenodigd:

- de initiatiefnemers;

- deskundigen van het ministerie van Openbare Werken

- deskundigen van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

 

 

 Commissieleden:

1. Mw. J. Warsodikromo (Vz)

2. Hr. dr. R. Nurmohamed

3. Hr. R. Tarnadi

4. Mw. drs. P. Etnel

5. Mw. drs. C. Waterberg

6. Hr. drs. I. Karta-Bink

7. Hr. drs. M. Abdoel

 

Initiatiefnemers:;

1. Mw. drs. J. Simons

2. Hr. M. Bee