back menu

OPENBARE VERGADERING O.02

12-01-2017 | 14:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Informatie van de President c.q. de Regering over de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwestie ALCOA

05. Rondvraag

06. Sluiting