back menu

OPENBARE VERGADERING O.03

19-01-2017 | 12:00

(Voortzetting van de vergadering van 19 november 2015)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 11, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 70) en regels ter preventie en bestrijding van corruptie (Anticorruptiewet).

C.v.R.: de leden A. Misiekaba (Vz), A. Gajadien, C. Waterberg, G. Rusland, C. Breeveld, R. Brunswijk en M. Abdoel.

05. Rondvraag

06. Sluiting