back menu

Commissievergadering CvR Wet Beschermd Kustgebied

22-03-2017 | 11:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende algemene regels voor bescherming van het kustgebied (Wet Beschermd Kustgebied) (Initiatiefvoorstel ingd. dd 31/3/15 door de leden J. Simons, Th. Vishnudatt, R. Kajoeramari, M.Bee en H. Monorath).

Voor deze bespreking zijn uitgenodigd:

- Ministerie van RGB

 

Datum: woensdag 22 maart 2017

Tijd: 11.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. J. Warsodikromo (Vz)

2. Hr. M. Bee B.A.

3. Hr. R. Tarnadi

4. Mw. drs. P. Etnel MPA

5. Mw. drs. C. Waterberg

6. Hr. drs. I. Karta-Bink

7. Hr. drs. M. Abdoel