back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.063

21-03-2017 | 11:00

01. Opening

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot Kredietregistratiebureaus (Wet Kredietregistratiebureaus 2016)

C.v.R. de leden: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe en W. Asadang.

03. Sluiting