back menu

Commissievergadering CvR Wet Arbeidsbemiddelingswet

19-04-2017 | 11:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende bepaling met betrekking tot de arbeidsbemiddeling (Wet Arbeidsbemiddelingswet)

 

Datum: woensdag 19 april 2017

Tijd: 11.00 - 12.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)

2. Mw. K. Mathoera MPA

3. Hr. ir. S. Tsang

4. Mw. D. Vorswijk BSc

5. Mw. S. Afonsoewa

6. Mw. I. Karta-Bink

7. Hr. G. Sapoen