back menu

Commissievergadering CvR Wet Elektronisch Handelsverkeer

21-06-2017 | 10:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels inzake elektronisch handelsverkeer (Wet Elektronisch Handelsverkeer)

 

Datum: woensdag 21 juni 2017

Tijd: 10.00 uur

Onderwerp: presentatie van mevrouw mr. M. de Koning dd. 14 juni 2017

Plaats: DNA

 

1. Hr. ir. S. Tsang (Vz)

2. Mw. D. Vorswijk BSc

3. Mw. J. Warsodikromo

4. Hr. drs. W. Waidoe

5. Hr. R. Hopkinson

6. Hr. drs. A. Gajadien

7. Mw. J. Vreedzaam