back menu

Commissievergadering CvR wijziging van de wet financiële voorzieningen ministers en onderministers

19-06-2017 | 10:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet financiële voorzieningen ministers en onderministers (S.B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 78).

 

Datum: maandag 19 juni 2017

Tijd: 10.00 UUR

Onderwerp: bestudering verkregen informatie van het ministerie van BiZa

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. drs. R. Cotino MSc (Vz)

2. Mw. K. Mathoera MPA

3. Mw. S. Afonsoewa

4. Hr. R. Brunswijk BBA

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Mw. drs. P. Etnel MPA

7. Hr. R. Hooghart