back menu

Commissievergadering Huishoudelijke Aangelegenheden DNA

30-08-2017 | 10:00

Een bespreking met de leden van de Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden DNA.

 

Datum: woensdag 30 augustus 2017

Tijd: 10.00 uur

Onderwerp: bespreking concept begroting DNA 2018

Plaats: DNA

 

Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden:

1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Mw. J. Vreedzaam

4. Mw. D. Pokie

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Hr. drs. W. Waidoe

7. Hr. drs. C. Waterberg