back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.159

03-08-2017 | 10:00

01. Opening

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende regels inzake elektronisch handelsverkeer (Wet Elektronisch Handelsverkeer)

C.v.R.: S. Tsang (Vz), D. Vorswijk, J. Warsodikromo, W. Waidoe, R. Hopkinson, A. Gajadien en J. Vreedzaam.

03. Sluiting