back menu

OPENBARE VERGADERING O.50

31-08-2017 | 11:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake de jaarrekening (Wet op de jaarrekening).

(Initiatiefvoorstel ingediend dd 04/05/2017 door de leden: J. Simons, M. Bouva, S. Tsang, C. Waterberg en A. Misiekaba).

C.v.R.: M. Abdoel, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe en W. Asadang.

04. Sluiting