back menu

Commissievergadering CvR Wet Beschermde Dorpsgebieden (1)

08-12-2017 | 11:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 1982 no. 10) (Wet Beschermde Dorpsgebieden) met de initiatiefnemers.

 

Datum: vrijdag 08 december 2017

Tijd: 11.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. G. Watamaleo (Vz)

2. Mw. D. Pokie

3. Hr. R. Zeeman

4. Mw. drs. P. Etnel, MPA

5. Mw. A. Nading

6. Hr. drs. D. Sharman

7. Hr. W. Asadang, BSc.

 

Initiatiefnemers:

1. Mw. drs. J. Simons

2. Mw. J. Vreedzaam

3. Hr. M. Bee, B.A.

4. Hr. ir. S. Tsang