back menu

Commissievergadering CvR Wet Beschermde Dorpsgebieden

04-12-2017 | 11:30

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 1982 no. 10) (Wet Beschermde Dorpsgebieden) met de initiatiefnemers.

 

Datum: maandag 04 december 2017

Tijd: 11.30 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. G. Watamaleo (Vz)

2. Mw. D. Pokie

3. Hr. R. Zeeman

4. Mw. drs. P. Etnel, MPA

5. Mw. A. Nading

6. Hr. drs. D. Sharman

7. Hr. W. Asadang, BSc.

 

Initiatiefnemers:

1. Mw. drs. J. Simons

2. Mw. J. Vreedzaam

3. Hr. M. Bee, B.A.

4. Hr. ir. S. Tsang