back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.247

20-12-2017 | 13:00

01. Opening

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 1982 no. 10, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 8) (Wet Beschermde Dorpsgebieden). C.v.R. de leden: G. Watamaleo (Vz), D. Pokie, R. Zeeman, P. Etnel, A. Nading, D. Sharman, W. Asadang.

03. Sluiting