back menu

OPENBARE VERGADERING O.71

22-12-2017 | 09:30

01. Opening

02.Mededelingen

03. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 1982 no. 10, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 8) (Wet Beschermde Dorpsgebieden). C.v.R. de leden: G. Watamaleo (Vz), D. Pokie, R. Zeeman, P. Etnel, A. Nading, D. Sharman, W. Asadang.

04. Sluiting