back menu

OPENBARE VERGADERING O.04

13-02-2018 | 12:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Behandeling van de ontwerpwet houdende ratificatie van het Verdrag Minamata Convention on Mercury.

04. Sluiting