back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING 03

13-03-2018 | 11:30

01. Opening

 

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79)

C.v.R.: J. Vreedzaam (Vz), D. Vorswijk, H. Sandjon, M. Jogi, R. Ramsahai, I. Karta-Bink en R. Zeeman.

 

03. Sluiting