back menu

OPENBARE VERGADERING O.13

10-04-2018 | 11:00

     (voortzetting agenda van dinsdag 30 mei 2017)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de Raamwerkovereenkomst voor Economische, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Samenwerking tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee.

C.v.R. de leden: A. Misiekaba (Vz), D. Sharman, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Tsang, W. Waidoe en R. Tarnadi.

 

05. Sluiting