back menu

OPENBARE VERGADERING O.14

12-04-2018 | 11:30

     (Voortzetting agenda van dinsdag 27 maart 2018)

 

03. Behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79)

C.v.R. de leden: J. Vreedzaam (Vz), D. Vorswijk, H. Sandjon, M. Jogi, R. Ramsahai, I. Karta-Bink en R. Zeeman.

 

04. Rondvraag

 

05. Sluiting