back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.06

17-05-2018 | 10:30

01. Opening

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op Staatsfinanciën (Comptabiliteitswet 2017)

(Initiatiefvoorstel ingediend dd 17/8/17 door de leden: J. Simons, S. Tsang en C. Waterberg.

C.v.R. de leden van de Vaste Commissie voor Financiën in DNA: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang.

03. Sluiting