back menu

OPENBARE VERGADERING O.15

10-05-2018 | 13:00

01. Opening

 

02. Mededeling

 

03. Behandeling van het interpellatievoorstel (het verkrijgen van toestemming) van de leden W. Asadang e.a. houdende een uitnodiging aan de President van de Republiek Suriname c.q. de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij c.q. de minister van Justitie en Politie en de minister van Binnenlandse Zaken om De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren omtrent het beleid van de regering regarderende de veiligheid van vissers en de verdere ontwikkeling van de visserij sector.

 

04. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de Presidentvan de van de Republiek Suriname c.q. de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij c.q. de minister van Justitie en Politie en de minister van Binnenlandse Zaken om De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren omtrent het beleid van de regering regarderende de veiligheid van vissers en de verdere ontwikkeling van de visserij sector.

 

05. Behandeling van het interpellatievoorstel (het verkrijgen van toestemming) van de leden P. Etnel e.a. houdende een uitnodiging aan de Regering om op een zo kort mogelijk termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording.

De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren over de gezondheidszorg in Suriname.

 

06. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de Regering om op een zo kort mogelijke termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording.

De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren over de gezondheidszorg in Suriname.

 

07. Rondvraag

 

08. Sluiting