back menu

OPENBARE VERGADERING O.16

15-05-2018 | 12:00

(Voortzetting agenda van donderdag 10 mei 2018)

 

05. Behandeling van het interpellatievoorstel (het verkrijgen van toestemming) van de leden P. Etnel e.a. houdende een uitnodiging aan de Regering om op een zo kort mogelijk termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording. De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren over de gezondheidszorg in Suriname.

 

06. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de Regering om op een zo kort mogelijke termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording. De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren over de gezondheidszorg in Suriname.

 

07. Rondvraag

 

08. Sluiting