back menu

OPENBARE VERGADERING O.18

31-05-2018 | 11:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende de ratificatie van het "Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930"

C.v.R. de leden:P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld en Afonsoewa.

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake het tegengaan van kinderarbeid en het verrichten van arbeid door jeugdige personen (Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen).

C.v.R. de leden:P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld en Afonsoewa.

06. Rondvraag

07. Sluiting