back menu

Commissievergadering CvR Ontslagwet & Wet Conversie Arbeidsovereenkomst

12-06-2018 | 09:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwetten houdende:

a. bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de dienstbetrekking door werkgevers (Ontslagwet 2018)

b. bepalingen met betrekking tot de conversie van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd)

 

Datum: dinsdag 12 juni 2018

Tijd: 09.00 uur

Betreft: bespreking werkwijze ontwerpwetten

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)

2. Hr. M. Jogi

3. Hr. R. Hooghart

4. Mw. drs. P. Etnel MPA

5. Mw. R. Ilahibaks

6. Hr. C. Breeveld

7. Mw. S. Afonsoewa