back menu

Commissievergadering Wet Nationaal Produktiviteitcentrum & Ondernemingsraadpleging

13-06-2018 | 12:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende:

- Instelling van het Nationaal Produktiviteitscentrum (Wet Nationaal Produktiviteitscentrum)

- Instelling van ondernemingsraadpleging in ondernemingen (Wet Ondernemingsraadpleging)

 

Datum: woensdag 13 juni 2018

Tijd: 12.00 - 13.00 uur

Onderwerp: bespreking werkwijze van de ontwerpwetten

Plaats: DNA

 

Commissies van Rapporteurs:

1. Hr. drs. M. Abdoel (Vz)

2. Mw. D. Vorswijk BSc

3. Mw. J. Warsodikromo

4. Hr. drs. W. Waidoe

5. Mw. G. Watamaleo

6. Hr. drs. R. Nurmohamed

7. Mw. J. Vreedzaam