back menu

OPENBARE VERGADERING O.19

07-06-2018 | 11:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de "Paris Agreement"

C.v.R. de leden: A. Misiekaba (Vz), M. Bee, G. Watamaleo, P. Etnel, R. Hopkinson, R. Nurmohamed en S. Afonsoewa.

05. Rondvraag

06. Sluiting