back menu

OPENBARE VERGADERING O.20

12-06-2018 | 11:00

(Voortzetting agenda van donderdag 10 mei 2018)

 

06. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de Regering om op een zo kort mogelijk termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren over de gezondheidszorg in Suriname.

07. Rondvraag

08. Sluiting