back menu

Commissievergadering CvR Wet Maritieme Afbakening Suriname-Frankrijk

10-07-2018 | 09:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-wet houdende goedkeuring van het "Akkoord Maritieme Afbakening tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Franse Republiek met de Verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake samenwerking op maritiem" gebied".

 

Datum: dinsdag 10 juli 2018

Tijd: 9.00 uur

Plaats: Grote Conferentiekamer

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)

2. Hr. C. Santokhi

3. Mw. G. Watamaleo

4. Hr. dr. G. Rusland

5. Mw. S. Afonsoewa

6. Hr. drs. W. Waidoe

7. Mw. A. Nading