back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.10

31-07-2018 | 10:00

01. Opening

 

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de conversie van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde Tijd (Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd).

C.v.R.: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld en S. Afonsoewa.

 

03. Bespreking van de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de dienstbetrekking door werkgevers (Ontslagwet 2018).

C.v.R.: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld en S. Afonsoewa.

 

04. Sluiting