back menu

OPENBARE VERGADERING O.27

19-07-2018 | 10:30

(Voortzetting agenda van dinsdag 17 juli 2018)

 

03. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no. 64).

04. Antwoord van de regering op nog niet beantwoorde recent tijdens ingekomen stukken en rondvraag gestelde vragen van de leden.

05. Sluiting