back menu

OPENBARE VERGADERING O.28

31-07-2018 | 13:00

(Voortzetting agenda van donderdag 12 januari 2017)

 

04. Informatie van de President c.q. de regering over de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwestie ALCOA.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting