back menu

Commissievergadering CvR Ontslagwet & Wet Conversie Arbeidsovereenkomst

07-08-2018 | 09:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende:

a. bepalingen met betrekking tot de conversie van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd naar Onbepaalde Tijd)

b. bepalingen met betrekking tot de beëndiging van de dienstbetrekking door werkgevers (Ontslagwet 2018);

Voor deze bespreking zijn enkele actoren uitgenodigd: ASFA, VSB, AKMOS

 

Datum: dinsdag 07 augustus 2018

Tijd: 09.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)

2. Hr. M. Jogi

3. Hr. R. Hooghart

4. Mw. P. Etnel

5. Mw. R. Ilahibaks

6. Hr. C. Breeveld

7. Mw. S. Afonsoewa.