back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.11

01-08-2018 | 11:00

01. Opening

 

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de heffing van een rij- en voertuigenbelasting (Wet Rij- en Voertuigenbelasting).

C.v.R.: de leden van de Vaste Commissie voor Financiën in DNA: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, G. Cotino, W. Waidoe en W. Asadang.

 

03. Sluiting