back menu

OPENBARE VERGADERING O.33

31-08-2018 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no. 64).

C.v.R. de leden: R. Hopkinson (Vz), D. Sharman, A. Nading, D. Pokie, R. Ilahibaks, I. Bink en S. Samidin.

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het  "Akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de Regering Suriname en de Regering van de Franse Republiek met de verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied".

C.v.R. de leden: A. Misiekaba (Vz), Ch. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Afonsoewa, W. Waidoe, A. Nading.

 

06.Rondvraag

 

07. Sluiting