back menu

OPENBARE VERGADERING O.36

02-10-2018 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake het accountantsberoep en instelling van een Instituut voor Chartered Accountants in Suriname (Wet Instituut Chartered Accountants)

C.v.R. de leden: M. Abdoel (Vz), D. Vorswijk, J. Warsodikromo, W. Waidoe, G. Watamaleo, R. Nurmohamed en J. Vreedzaam.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting