back menu

Commissievergadering CvR wijziging Grondwet, Kiesregeling en Decreet Politieke Organisaties

03-12-2018 | 13:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwetten houdende nadere wijziging van:

- de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals laatselijk gewijzigd bij S.B. 1982 no. 38);

- de Wet van 29 september 1987, houdende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling), (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29);

- het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61)

 

Datum: maandag 03 december 2018

Tijd: 13.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. M. Bouva, MPA, LL.B (Vz)

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Hr. drs. C. Waterberg

4. Hr. S. Somohardjo

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Hr. R. Brunswijk, BBA

7. Hr. mr. P. Kensenhuis

8. Hr. dr. G. Rusland

9. Mw. S. Samidin

10. Hr. C. Breeveld

11. Hr. drs. O. Wangsabesari

12. Hr. C. Gonsalves

13. Mw. drs. R. Cotino, MSc

 

Vaste toehoorders:

1. Mw. J. Vreedzaam

2. Hr. M. Bee, LL.B

3. Mw. K. Mathoera, MPA

4. Hr. M. Jogi

5. Mw. I. Karta-Bink