back menu

Commissievergadering Vaste Cie. Openbare Werken, Transport en Communicatie

20-12-2018 | 09:00

Een bespreking met de leden van de vaste commissie voor Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) en de minister van OWT en C, de heer ing. P. Pengel, MBA en zijn staf.

 

Datum: donderdag 20 december 2018

Tijd: 09.00 uur

Onderwerp: bespreking ontwerp begroting 2019

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. O. Wangsabesari (Vz)

2. Hr. R. Nurmohamed PhD

3. Hr. G. Sapoen

4. Hr. M. Bee, LL.B

5. Hr. R. Ramsahai

6. Mw. I. Karta-Bink

7. Hr. K. Gangaram Panday