back menu

Commissievergadering Wet Bescherming Moederschap

07-12-2018 | 10:00

Een vervolgbespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van het moederschap (Wet Bescherming Moederschap). Voor deze bespreking zijn uitgenodigd:

1. RAVAKSUR

2. VSB

3. ASFA

4. SURVAM

5. Deskundigen ministerie van Financiën

6. Deskundigen ministerie van Arbeid

 

Datum: vrijdag 07 december 2018

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Betreft: bespreking wijzigingsvoorstellen ontwerpwet Bescherming Moederschap

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. J. Vreedzaam (Vz)

2. Hr. drs. D. Sharman

3. Mw. S. Samidin

4. Mw. drs. P. Etnel, MPA

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Mw. D. Pokie

7. Mw. G. Watamaleo