back menu

OPENBARE VERGADERING O.44

14-12-2018 | 12:30

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels voor het vervaardigen, uitgeven, afgeven, inhouden en intrekken van id-kaarten (Id-kaartenwet 2018).

C.v.R. de leden: A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, W. Waidoe, H. Sandjon, C. Breeveld, R. Zeeman, P. Etnel, R. Cotino, C. Gonsalves, S. Afonsoewa

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting