back menu

OPENBARE VERGADERING O.47

20-12-2018 | 13:00

(Voortzetting agenda van vrijdag 14 december 2018)

 

4. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels voor het vervaardigen, uitgeven, afgeven, inhouden en intrekken van id-kaarten (Id-kaartenwet 2018).

C.v.R. de leden: A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, W. Waidoe, H. Sandjon, C. Breeveld, R. Zeeman, P. Etnel, R. Cotino, C. Gonsalves, S. Afonsoewa.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting