back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.01

11-01-2019 | 11:00

01. Opening

 

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van het moederschap (Wet Bescherming Moederschap)

C.v.R. de leden: J. Vreedzaam (Vz), D. Sharman, S. Samidin, P. Etnel, R. Sapoen, D. Pokie en G. Watamaleo.

 

03. Sluiting