back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.07

31-01-2019 | 13:00

(Voortzetting agenda van woensdag 23 januari 2019)

 


02. Bespreking van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1982 no. 38).
C.v.R. de leden: M. Bouva (Vz.), A. Gajadien, C. Waterberg, S. Somohardjo, R. Sapoen, R. Brunswijk, P. Kensenhuis G. Rusland, S. Samidin, C. Breeveld, O. Wangsabesari, C. Gonsalves en R. Cotino.


03. Bespreking van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Wet van 29 september 1987, houdende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling), (S.B. 1987 no. 62), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29). C.v.R. de leden: M. Bouva (Vz.), A. Gajadien, C. Waterberg, S. Somohardjo, R. Sapoen, R. Brunswijk, P. Kensenhuis, G. Rusland, S. Samidin, C. Breeveld, O. Wangsabesari, C. Gonsalves en R. Cotino.


04. Bespreking van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61). C.v.R. de leden: M. Bouva (Vz.), A. Gajadien,
C. Waterberg, S. Somohardjo, R. Sapoen, R. Brunswijk, P. Kensenhuis G. Rusland, S. Samidin, C. Breeveld, O. Wangsabesari, C. Gonsalves en R. Cotino.

05. Sluiting