back menu

OPENBARE VERGADERING O.07

08-02-2019 | 13:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 29 januari 2019)

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van het moederschap (Wet Bescherming Moederschap).

C.v.R. de leden: J. Vreedzaam (Vz), D. Sharman, S. Samidin, P. Etnel, R. Sapoen, D. Pokie en G. Watamaleo

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting